1a clave para gestión del cambio

La gestió del canvi, quan ens plantegem un possible trasllat de seu, consisteix en una sèrie de fases que suposen que el canvi d’espai de treball contribueixi a millorar la productivitat, l’eficàcia, l’eficiència i la fidelització dels clients (empleat o client).
Normalment les empreses decideixen un canvi d’ubicació o ampliació de les seves instal·lacions i la conseqüent reforma de l’espai de treball, obligats per agents externs: creixement de la plantilla, canvi de les vies de comunicació o simplement per reducció de costos.
Aquest tipus de decisions s’acostumen a prendre de manera precipitada i basant-se, principalment, en dos factors : la manca d’espai i la reducció de costos. La solució “a curt termini” i desordenada, desaprofita l’oportunitat de fer un canvi real en l’organització empresarial, que permetria buscar un objectiu de creixement i canvi cultural.

A We love work Spaces acompanyem durant aquest procés de canvi: Canviem la forma per millorar el contingut.

El moment de la remodelació dels espais de treball és una gran oportunitat per potenciar la cultura de l’empresa, la seva imatge interna i externa, cohesionar els equips fent-los partícips d’aquest canvi, i definir i transmetre la missió, visió i valors de l’empresa.

Així doncs, el “primer pas és cap a dins” com ens indica el professor de Psicologia de la U.B., Manuel Domínguez.

I per això la primera fase consisteix a reflexionar: Per què volem canviar? i per a què volem aquest canvi a la nostra empresa?

En aquesta primera fase promovem un període de reflexió transversal en el qual participen empleats, direcció i propietaris de l’empresa.

1a clave gestion del cambio

Les formes condicionen el contingut i no es tracta només de canviar la lluminositat de les estances, crear espais “Google” o crear ambients amb “hot desking” perquè estan de moda, ja que es farà allò que afavoreixi la felicitat a la feina per ser més efectiu, productiu i eficaç, alineat tot amb els objectius de l’empresa. És a dir, cal aprofitar el canvi espacial per implementar el canvi cultural.

Els líders de l’empresa, ben acompanyats, han de seleccionar els motius reals del canvi, que poden ser: que la nova seu sigui un millor reflex de les persones que la dirigeixen, dels seus valors i les seves aspiracions; per fer l’empresa més eficaç i productiva; per millorar la comunicació; per evitar la doble despesa de tenir dues instal·lacions i les despeses extra dels desplaçaments; per optimitzar recursos; per gestionar la presència familiar, el traspàs generacional i convertir-se en una família empresària; o per altres motius.

Per aquests motius concrets que marquem, de la nostra empresa que és única, és pel que es necessita llavors un canvi, i ens permetrà prendre decisions amb tota la seguretat que una empresa professional i optimitzada mereix.

Aquests motius únics són la 1ª clau i el camí per a la millora en el procés de canvi cap a l’empresa 3.0!

 

Carmen Pérez-Pozo

Advocada

22/01/2019