Les oficines 3.0 son el nou format pel nou segle i les noves formes de treballar, i els seus usuaris volen sentir-s’hi a gust, amb confort, i percebent que l’entorn és de qualitat allà on passen la major part de les hores del seu dia a dia.

I és que els beneficis que s’aporten són masses per no tenir-los en compte:

1- Crear espais que puguin interessar les persones que contractem i que volem retenir, afavorint el sentiment de pertinença per la nova generació de Millenials, que volen treballar en entorns de col·laboració i que garanteixin una bona qualitat de l’ambient de treball, de vida.

2- Reducció del 40% dels costos immobiliaris que resulten de l’estudi, que ha fet l’empresa Ofita, que demostra que ens passem un 60% del temps reunits, i deixem sense ús els despatxos estancs un 40% del temps, desaprofitant-los del tot. 

3- Orientació cap un entorn humà del disseny, amb espais més segurs, verds, smarts, sostenibles, i responsables a nivell social. S’afavoreix, així, la cultura d’hàbits més saludables entre els treballadors, que cal que les noves empreses promoguin, millorant així la salut a l’oficina i reduint les baixes laborals. I marcant com a objectiu final un entorn on el Wellbeing laboral sigui adoptat i assumit, per satisfer una millor qualitat de vida tan en els aspectes físics, cognitius, com en els psicològics.

Els temps han canviat i des de la tipologia d’oficina que existia fa 20 anys, amb molts espais tancats, en un format molt hermètic, fins a les que hi ha avui en dia, encara falta un darrer pas que afavoreixi els espais de col·laboració que haurien de ser un 60% de les nostres oficines, amb múltiples i variades tipologies que ho permetin, adaptat sempre a les necessitats de cada empresa.

Per afavorir aquesta evolució cal:

4- Tenir un entorn digitalitzat, i basat en la tecnologia, per donar el màxim de mobilitat als usuaris, dintre dels espais de treball, l’anomenat Freelancing. Evidentment, la utilització de portàtils o tablets també hi ajuda, i el servei de Wifi via fibra òptica també.

5- Promoure la cultura col·laborativa, per ajudar a crear més sinergies que ajudin a fer créixer els beneficis de l’empresa, en comptes de retenir el talent, compartint-lo, i ajudant alhora a afavorir la trobada entre treballadors, per generar nous projectes o facilitar solucions.

I per això s’han creat nous entorns i elements fins fa poc inusuals a l’oficina: espais informals, zones de relax i ha disminuït el número de despatxos i la demanda de zones d’interacció augmenta considerablement. En definitiva, hi ha molts tipus de reunions per les quals es requereix pensar en diferents espais dissenyats apropiadament per a cada situació laboral.

 

Olga Guday

Arquitecta