local reconvertible a Coworking

El fenòmen del Coworking, com a model de negoci, ja fa temps que ha arribat per quedar-se. Encara que hi ha qui pot creure que amb la pandèmia baixarà la demanda, però són molts els estudis que certifiquen que els nous formats de treball, i una major preocupació pel medi ambient, exigiran espais de treball col·laboratius a prop de la residència de cada treballador, i aquí és on juga molt fort l’espai de Coworking, com a espai llogat per les empreses, però lluny de la seva seu principal.

Per això, volem fer una llista de les 5 fases a tenir en compte per ajudar a tot aquell propietari d’un local que s’estigui plantejant reconvertir-lo en un espai de Coworking:

Propietari de local que vol reconvertir-lo en espai de Coworking

En la primera fase d’Anàlisi, caldrà fer un estudi de mercat, amb més o menys detall o mitjans depenent del que es pugui invertir en ell, però ha d’estudiar bé el mercat amb el qual es competirà.

En aquesta fase també s’ha de d’analitzar el model de negoci desitjat, si pot ser amb abast europeu. És molt important tenir en compte que a aquest model de negoci caldrà donar-li voltes, les suficients per corroborar que el propietari del local s’ho creu el suficient com per impulsar-ho, ja que moltes energies es bolcaran en el procés d’implantació i si no quadrés amb la seva voluntat personal les energies necessàries per liderar-ho es veurien molt minvades.

Paral·lelament també es defineixen els punts clau del Pla de comunicació, el qual desplegarà tot el potencial de l’espai de Coworking per fer-li guanyar visibilitat i generar nous clients.

A la segona fase ja es pot buscar la Proposta estratègica, en la qual es definirà el Pla de viabilitat amb un Pla d’acció concret que defineixi el timing d’execució. Un bon assessorament legal serà necessari per organitzar a nivell tant legal com fiscal tota la proposta.

Assessorament legal
Assessorament legal a WeloveworkSpaces

Arribats a la tercera fase és quan es pot començar a pensar en la creació de la marca o identitat corporativa en general.

Al mateix temps es pot arrencar amb la Remodelació de l’espai, segons els criteris del pla de viabilitat (tipus d’espais, mides, etc.), preferiblement amb una distribució flexible i d’acord a les necessitats del tipus de Comunitat que es vulgui crear.

Serà molt important comptar amb un bon equip d’Arquitectes i Enginyers que assessorin i dissenyin els espais amb criteris clars i sostenibles. I igualment important serà comptar amb una constructora capaç de desenvolupar l’obra amb qualitat.

plànols dissenyats per WeloveworkSpaces
plànols dissenyats per WeloveworkSpaces

La quarta fase ja és la d’Execució i Integració del Pla, amb la posada en marxa de les activitats previstes, i la selecció del personal requerit per a la gestió del dia a dia de l’espai.

I l’última fase, és la d’implantació del Pla de comunicació i creació de la Comunitat. Aquesta és una fase que pot semblar menor, però és la més important per donar estabilitat al Coworking, perquè sense visibilitat no hi ha Comunitat, i sense Comunitat no tindríem un negoci viable.

Crear una comunitat en un coworking via WeloveworkSpaces
Crear una comunitat en un coworking via WeloveworkSpaces

Us animem a preguntar-nos en qualsevol fase en què us trobeu, ja que un bon assessorament és clau per ser efectiu i generar un Coworking amb sentit!

Olga Guday

Arquitecta