Tecnologia Smart

El món de les oficines 3.0 ve acompanyat de molts canvis i molts d’ells són, principalment, des del vessant tecnològic. Els futurs nous usuaris de les nostres oficines seran, en gran part, els Millenials, qui exigiran un format tecnològic d’interconnexió total, sense el qual serà difícil retenir-los.

Aquesta interconnexió cal resoldre-la, doncs, des de diferents bandes:

Una via és la de la connexió dels nostres Smartphones amb l’empresa, perquè des de qualsevol lloc del món puguem portar la gestió de l’empresa: sigui per accedir al servidor de l’empresa des de qualsevol dispositiu que hi tingui accés i des de qualsevol lloc del món; també pot servir per accedir a la il·luminació de l’oficina i optimitzar-la per a tothom, graduant-se segons hi hagi algú o segons l’activitat concreta de cada usuari, tot gràcies als sensors; i també pot servir per controlar el sistema de climatització intel·ligent i graduar-lo pels diferents espais tenint en compte la temperatura interior, exterior, el dia de la setmana, la gent,  etc.

Una altra via és la de la centraleta telefònica, que pot estar connectada amb el programa intern de gestió, cosa que pot facilitar que quan ens truquin, no només puguem saber qui ens truca, si no tota la informació instantània d’aquell contacte.

La tercera via és l’extensió en l’ús de portàtils o tablets, amb els quals, els usuaris es poden connectar a l’endoll de qualsevol taula dintre la oficina, i allibera el treballador perquè es pugui reunir o pugui treballar des de l’espai que més adient sigui pel projecte que estigui duent a terme.

La quarta via o exemple d’evolució en el món de la tecnologia també és en la línia de l’anterior, i és que per donar encara més facilitats al treballador, un bon equip de videoconferències agilitzarà reunions que abans calia fer de forma presencial. Les decisions es prenen abans i l’empresa guanya temps i redueix desplaçaments innecessaris.

Totes aquestes propostes de millora pels espais de treball, són millores tecnològiques per fer entrar els nous formats de treball a les nostres oficines, per captar el talent dels Millenials, i per retenir aquest talent! Aquestes propostes de millora són el camí per a la millora en la productivitat de l’empresa 3.0!

 

Oriol Melcior

Director de projectes TIC

29/10/2018