Els nous formats de les oficines 3.0 provenen de com es treballa actualment envers com es treballava fà 20 anys i d’entendre millor les necessitats dels treballadors actuals.

Fa 20 anys, les oficines 1.0 tenien el 30% dels espais ocupats per despatxos tancats, un 40% per cubicles o box tancats i només un 10% eren espais per reunions. Eren unes oficines molt hermètiques i no afavorien la feina en equip, provenien d’una cultura laboral molt jeràrquica i amb desconnexió total del que és la Cultura Col.laborativa. Ara les empreses tenen molts espais multidisciplinaris per afavorir un treball més connectat amb els formats de treball actuals.

A les oficines 2.0,  del s. XX, el 65% dels espais eren open space, amb una gran disminució dels despatxos tancats, però encara es mantenia un ínfim 10% per a espais de reunió, on poder col.laborar en equip i discutir temes de  forma àgil i còmode.

Encara avui dia, la gent va a treballar cada matí, i s’assenta al seu lloc de treball assignat, és a dir que cada treballador té la seva pròpia taula, però es queda desocupada la meitat de la jornada laboral, aquest desaprofitament de l‘espai té grans costos econòmics per a les empreses, a nivell immobiliari.

Les noves propostes a les oficines 3.0 passen, sobre tot, per canviar del 10% actual a un 60% les zones comuns de col·laboració, per afavorir les trobades a diferents espais per a reunions i oblidar-se ja de tants espais assignats (quasi es podrien dir reservats) que es desaprofiten.

Aquest nou format d’oficines genera espais de col·laboració on les noves idees empresarials es poden buscar amb comoditat, i es creen grans sinergies impossibles en els formats antics.

També apareixen noves propostes d’espais on les idees creixin en un entorn no dirigit, son les zones de relax: poden ser zones per estar, per reunir-se de peu o àrees de documentació, tipus biblioteques.

Una altre tipologia d’espai son les zones de joc, que també són molt útils perquè els treballadors puguin crear noves idees en una altre atmosfera més distesa.

Evidentment aquestes noves formes de treballar es fonamenten amb un estil de treball completament digitalitzat, basat en la tecnologia i en l’ús massiu del portàtil o de la tecnologia que permeti la mobilitat dintre de l’oficina.

L’Evolució de las oficines cap al format 3.0 és una tendència natural, però també una necessitat social, doncs l’ambient laboral dirigit a la Cultura Col.laborativa permetrà retenir el talent de les noves generacions que s’incorporen al mercat laboral actual!

Olga Guday
Arquitecta