mesures covid19

Davant la crisi actual provocada pel COVID-19, les empreses han de complir les noves normatives i mesures d’higiene pel retorn esglaonat a les oficines.

Tots els sectors i indústries s’han vist afectats econòmicament per la pandèmia. Per reactivar l’economia hem d’evitar riscos, protegir les persones i garantir la màxima seguretat i higiene a les nostres instal·lacions.

Al llarg d’aquests mesos, hem posat en marxa diverses solucions per guiar-vos en l’aplicació de mesures de seguretat i higiene per a una millor adaptació a l’actual situació, per això les nostres solucions “COVID Safe” són les següents:

Pla de contingència Covid19

A partir de l’anàlisi de l’estat de l’empresa, amb els seus punts crítics i l’escenari de risc que avaluem, procedirem a definir les mesures preventives que s’haurien d’implantar segons el nivell de risc amb què ens trobem, amb l’objectiu de prevenir els contagis entre els treballadors i permetre la major operativitat a l’empresa de manera que es mantingui el sistema productiu.

Algunes propostes de mesures preventives que proposem són: organitzatives i tècniques, moltes d’elles de caràcter general per prevenir els contagis, com són la formació, el distanciament, les barreres físiques, les limitacions d’aforament, senyalització, ús d’EPIS, augment de la neteja i desinfecció, així com la higiene personal, augment de la ventilació i altres d’índole productiva, en previsió de reforçar els punts crítics de l’empresa de manera que es pugui continuar amb l’activitat productiva durant la pandèmia.

Projecte de distribució front el Covid19

Incorporar el Projecte de nova distribució interior dels espais segons el criteri “Oficina 1,5m.”, és un procés que facilita la tornada a les oficines prioritzant la seguretat de les persones després de la pandèmia.

Es tracta d’adaptar els espais a la normativa per protegir la salut dels empleats davant del Covid-19, aplicant prototips ja testats, i promovent canvis en l’organització dels espais, així com afegint elements de senyalètica que aportin l’informació suficient, sobre sentits de circulació o accés a gel, per a tots els usuaris i en tots els casos.

Diferents organitzacions de sectors diversos, com firmes d’advocats internacionals, associacions empresarials o multinacionals tecnològiques ja han adaptat els seus llocs de treball amb We love work Spaces.

Elaboració de protocol de protecció per Covid-19

Elaborem, revisem i personalitzem el protocol de protecció front del COVID-19 per a administracions públiques, associacions empresarials o empreses de qualsevol sector.

Gestió d’emisió d’un segell “Protegit front el Covid”

Donem suport amb el nostre assessorament tècnic a associacions, federacions i empreses de tot sector o indústria en l’elaboració d’un segell “protegit front el COVID”. Gestionem el procés d’emissió, formació i validació de segell. I també comprovem mitjançant auditories que la instal·lació compleix amb els protocols d’higiene i seguretat, i aportem les nostres recomanacions pel manteniment del segell.

Simulació de fluxes de passatgers a ascensors d’oficines

Mitjançant la simulació de trànsit de transport de persones als ascensors, aconseguim preveure els colls d’ampolla especialment en edificis d’oficines i de gran alçada, complint amb les mesures de distanciament social i protecció de la higiene a causa de l’COVID-19. Un model sòlid per a l’utilització òptima de l’ascensor segons l’ocupació de l’oficina i les ràtios de teletreball.

Tots aquests serveis que oferim estan pensats per a la reactivació del vostre negoci i per a orientar-vos millor pel camí cap a la “Nova Normalitat”, per ajudar-vos a garantir les màximes mesures de seguretat i salut contra el Coronavirus, i perquè, finalment, pugueu generar confiança amb el vostre equip i amb els vostres clients i proveïdors!

Consulta’ns sense compromís!